نسخه شماره 2.5.1
چهارشنبه، ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ | کد خبر: 68365
تالاب میانکاله؛ چشم‌اندازی از پرندگان بومی و مهاجر
 • تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین اندوختگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه غرب آسیاست که تاکنون حدود ۱۲۶ گونه پرنده آبزی در آن زندگی می‌کنند - عکس از مهر
  تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین اندوختگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه غرب آسیاست که تاکنون حدود ۱۲۶ گونه پرنده آبزی در آن زندگی می‌کنند - عکس از مهر
 • تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از فارس
  تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از فارس
 • فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
  فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
 • تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس
  تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس
 • تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از مهر
  تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از مهر
 • فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از فارس
  فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از فارس
 • فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
  فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
 • تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس
  تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس
 • تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین اندوختگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه غرب آسیاست که تاکنون حدود ۱۲۶ گونه پرنده آبزی در آن زندگی می‌کنند - عکس از مهر
  تالاب میانکاله یکی از مهم‌ترین اندوختگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه غرب آسیاست که تاکنون حدود ۱۲۶ گونه پرنده آبزی در آن زندگی می‌کنند - عکس از مهر
 • تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از فارس
  تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده(بندرترکمن) قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است - عکس از فارس
 • فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
  فلامینگو، دراج، شاهین، بحری و زنگوله بال از جمله پرندگان بومی و مهاجر این تالاب به شمار می‌آیند - عکس از مهر
 • تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس
  تالاب میانکاله با موجی از انواع پرندگان کوچک و بزرگ، یکی از زیباترین مناطق کشور ایران است - عکس از فارس

 تالاب میانکاله با وسعت صدهزار هکتار در غرب جزیره آشوراده (بندرترکمن) در شمال ایران قرار دارد و اولین تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر است.

میانکاله یکی از مهم‌ترین اندوختگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه غرب آسیاست که تاکنون حدود ۱۲۶ گونه پرنده آبزی که ۴۰ گونه آن در سطح بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردارند، در این منطقه شناخته شده است.

از جمله این پرندگان می‌توان: فلامینگو، دراج(بومی)، شاهین، بحری و زنگوله بال(مهاجر عبوری) را نام برد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی