نسخه شماره 2.5.1
یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ | کد خبر: 70022
مسابقات کشتی باچوخه در اسفراین
  • مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi
    مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi
  • مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi
    مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi
  • مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi
    مسابقات سنتی كشتی باچوخه در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین - AP Photo/Vahid Salemi

مسابقات سنتی كشتی باچوخه، با حضور ۱۴۵ كشتی‌گیر از مناطق مختلف كشور در محل چشمه گود زینل‌خان شهر اسفراین برگزار شد.

باچوخه نوعی کشتی سنتی است که رقابت‌های آن در شهرهای مختلف استان خراسان برگزار می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی