نسخه شماره 2.5.1
یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ | کد خبر: 70042
هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ در تهران
 • برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از مهر
  برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از مهر
 • مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از باشگاه خبرنگاران
  مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از باشگاه خبرنگاران
 • برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از جام جم
  برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از جام جم
 • مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از مهر
  مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از مهر
 • برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از باشگاه خبرنگاران
  برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از باشگاه خبرنگاران
 • مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از باشگاه خبرنگاران
  مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از باشگاه خبرنگاران
 • برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از جام جم
  برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از جام جم
 • برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از ایرنا
  برگزاری هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران - عکس از ایرنا
 • مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از مهر
  مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از مهر
 • مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از ایرنا
  مسابقات بین‌المللی روبوکاپ ۲۰۱۲ - عکس از ایرنا

هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی و چهارمین دوره سمپوزیوم ربوكاپ آزاد ایران در روزهای ۱۷ تا ۱۹ فروردین‌ماه در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد که در این دوره از رقابت‌ها ۳۵۹ تیم از ۱۴ كشور حضور داشتند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی