نسخه شماره 2.5.1
دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ | کد خبر: 70222
بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در تهران
 • بارش باران و تگرگ در شهر تهران - عکس از جام جم
  بارش باران و تگرگ در شهر تهران - عکس از جام جم
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایرنا
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایرنا
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از مهر
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از مهر
 • آب‌گرفتگی در بزرگراه نیایش - عکس از باشگاه خبرنگاران
  آب‌گرفتگی در بزرگراه نیایش - عکس از باشگاه خبرنگاران
 • آب‌گرفتگی در میدان بسیج تهران - عکس از فارس
  آب‌گرفتگی در میدان بسیج تهران - عکس از فارس
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از باشکاه خبرنگاران
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از باشکاه خبرنگاران
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایسنا
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایسنا
 • آب‌گرفتگی مترو در خیابان آزادی - عکس از مهر
  آب‌گرفتگی مترو در خیابان آزادی - عکس از مهر
 • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم

بارش باران بهاری و تگرگ، شهروندان تهرانی را غافلگیر کرد و موجب آب‌گرفتگی در سطح شهر تهران شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی