نسخه شماره 2.5.1
دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ | کد خبر: 70222
بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در تهران
  • بارش باران و تگرگ در شهر تهران - عکس از جام جم
    بارش باران و تگرگ در شهر تهران - عکس از جام جم
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایرنا
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایرنا
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از مهر
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از مهر
  • آب‌گرفتگی در بزرگراه نیایش - عکس از باشگاه خبرنگاران
    آب‌گرفتگی در بزرگراه نیایش - عکس از باشگاه خبرنگاران
  • آب‌گرفتگی در میدان بسیج تهران - عکس از فارس
    آب‌گرفتگی در میدان بسیج تهران - عکس از فارس
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از باشکاه خبرنگاران
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از باشکاه خبرنگاران
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایسنا
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از ایسنا
  • آب‌گرفتگی مترو در خیابان آزادی - عکس از مهر
    آب‌گرفتگی مترو در خیابان آزادی - عکس از مهر
  • بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم
    بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در شهر تهران - عکس از جام جم

بارش باران بهاری و تگرگ، شهروندان تهرانی را غافلگیر کرد و موجب آب‌گرفتگی در سطح شهر تهران شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی