گرد و غبار غليظی كه از مدت‌ها مناطق جنوبی و غربی ايران را فرا گرفته است، سرانجام با شدت هر چه تمام به تهران هم رسيد تا هوای دودآلود پايتخت با خاك در هم آميزد و نفس كشيدن را برای ساكنان اين كلانشهر ۱۳ ميليون نفری سخت تر كند.

"> گرد و غبار غليظی كه از مدت‌ها مناطق جنوبی و غربی ايران را فرا گرفته است، سرانجام با شدت هر چه تمام به تهران هم رسيد تا هوای دودآلود پايتخت با خاك در هم آميزد و نفس كشيدن را برای ساكنان اين كلانشهر ۱۳ ميليون نفری سخت تر كند.

" />
نسخه شماره 2.5.1
محیط زیست
سایه هیولا همچنان بر آسمان کشور
Flash Version
پنج‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۰

گرد و غبار غليظی كه از مدت‌ها مناطق جنوبی و غربی ايران را فرا گرفته است، سرانجام با شدت هر چه تمام به تهران هم رسيد تا هوای دودآلود پايتخت با خاك در هم آميزد و نفس كشيدن را برای ساكنان اين كلانشهر ۱۳ ميليون نفری سخت تر كند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را دانلود کنید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی